Mastermind

Själva begreppet Mastermind kommer från Napoleon Hills bok ”Think and Grow Rich”. Napoleon Hill definierar en Mastermind grupp som ”en samordning av kunskap och ansträngning, i en anda av harmoni mellan två eller flera personer, för att uppnå ett bestämt syfte”. Han menade att det händer något mycket speciellt när fler än en person spånar kring ett visst ämne, det uppstår något som han kallar för The Mastermind.

No two minds ever come together without thereby creating a third, invisible intangible force, which may be likened to a third mind [the master mind].
– Napoleon Hill

Och:

Every mind needs friendly contact with other minds, for food of expansion and growth.
– Napoleon Hill

Vad är en Master Mind-grupp?

Människan tar efter dem de omger sig med. De tar efter deras vanor och deras tankestyrka – både framgångsrika och mindre lyckade exempel. Genom Mastermind får du en grupp människor som hjälper dig att lyckas. Din grupp kan ge dig resurser, kontakter, feedback och inspiration som du kanske inte själv har och de hjälper dig att hålla fokus och nå dina mål.

Våra Master Mind-grupper är grupper bestående av 10 personer som ägnar sig åt att utbyta idéer, erfarenheter och kunskap för att nå specifika mål. Det finns i teorin generellt två grundläggande typer av Master Mind-grupper: en som är inriktad på framgång och visionen för en individ, och en som är inriktad på att affärsmässigt hjälpa alla i gruppen. Hos oss fokuserar vi på den andra typen av grupperna, som handlar om att affärsmässigt hjälpa alla i gruppen.

Våra grupper bygger på en effektiv metod för handfast kollegial handledning.
Under ett Master Mind pass kan varje deltagare välja ett ämne som han eller hon vill få input om, från den övriga gruppen. Var och en turas om att berätta om sitt ämne, och utifrån ett system får man sedan input i form av förslag och åsikter från sina kollegor.

Det är viktigt att alla får komma till tals på rätt sätt i den här effektiva metoden. Vi från Synergetic Minds bidrar med att lyhört och handfast underlätta och leda sessionen och se till att alla deltagare får ut det de ska innan dagen är slut.

Mastermind hos Synergetic Minds är grupper om ca 10 personer som ägnar sig åt att utbyta idéer, erfarenheter och kunskap för att nå ett specifikt mål. Vi har grupper runt om i Sverige och riktar oss till dig som har företag, är företagsledare, entreprenör och vill expandera din verksamhet. Hur skulle det vara för dig om ditt företag skulle vara självförsörjande och expandera mera utifrån att du har tagit ditt ledarskap till extra ordinära dimensioner?

Vad kommer jag att få från en Mastermind grupp?

  • Mod – Om du är en del av en grupp så kommer du att vara mer benägna att sätta dig där ute och ta kalkylerade risker. Du kommer ha sinnesfrid av att veta att du har allierade vid din sida för att hjälpa dig om du fastnar.
  • Entusiasm – Att gå ensam mot ett mål kan vara skrämmande och överväldigande. En grupp kommer att ge dig den energi du behöver för att fortsätta framåt.
  • Fantasi – Varje medlem i din MasterMind grupp kommer att erbjuda ett annat perspektiv. Deras tankar och kreativitet kommer att öka din fantasi och hjälper dig att skapa lösningar som du inte skulle ha tänkt på själv.
  • Stöd – När du jobbar mot en mål så kommer du alltid att möta på motstånd. Din Mastermind grupp kommer att hjälpa dig att övervinna detta motstånd och ge dig kraft att gå förbi eventuella hinder.
  • Ansvar – Din Mastermind grupp kommer att hålla dig ansvarig. Du kommer inte att kunna skjuta upp saker du åtagit dig. Du kommer att känna ditt och gruppens engagemang för att nå dina mål och uppfylla ditt bestämda syfte.