Events

Vi erbjuder två typer av möten

Medlemsmöten

Under ett Master Mind möte kan varje deltagare välja ett ämne som han eller hon vill få input om, från den övriga gruppen. Var och en turas om att berätta om sitt ämne, och utifrån ett system får man sedan input i form av förslag och åsikter från sina kollegor. Därefter görs en plan och man väljer en ansvarspartner.

Introduktionsmötet

Är ett mini möte där deltagarna kan prova på delar av konceptet. Som ett riktigt möte men utan att teama ihop med en ansvarspartner.

no event