Fördelar med en Master Mind grupp

  Fördelar med att delta

  Ömsesidigt stöd

  Vi skapar ofta grupper kring specifika aktiviteter men även om man har olika mål kan man luta sig mot och hjälpa varandra. Många gånger när hastigheten i arbetet mot ett specifikt mål avtagit kan stödet från en Mastermindgrupp vara det som får fart på projektet igen. Mastermind gruppen hjälper till med att förstå vad som sker i kulissen och ger trots motgångarna det stöd som behövs.

  Olika perspektiv

  Att höra olika infallsviklar från de andra Masterminddeltagarna på den problemställning som föreligger ger ett bredare medvetande om hur man kan förhålla mig till och nå mina mål. Även andra aspekter i livet berikas. Oberoende om jag håller med om de som sägs och rekommenderas eller inte ger det alltid en ökad förståelse för hur man kan förbättra sitt sätt att närma problem.

  Resurser

  Alla delagare i grupperna har olika kunskap och nätverk. Att be de andra deltagarna om rån och hjälp med kontakter ger en utveckling som är svår att åstadkomma på egen hand.

  Avkrävande av ansvar

  Medlemmarna i Mastermindgruppen avkräver varandra på ansvar att genomföra de åtgärder och nå de mål som satts upp. I tillägg, att bara veta att man har regelbundna möten blir en drivkraft att utveckla verksamheten mot givna mål. Att vara den enda i en grupp som inte gjort de aktiviteter som krävs för att föra projekten framåt är ofta en stark motivator.

  Mastermind – Vad är det?

  Mastermind – Vad är det?

  En Mastermind grupp är en plats där likasinnade personer möts och stöttar varandra. Gruppen hjälper till och stöttar vid genomförande. Det är perfekt för entrepreneurer och ledare som vill lyfta sin verksamhet.

  Teamet

  Vi som stödjer grupperna
  Avatar
  Ellen Tverin
  Avatar
  Mats Tverin
  Avatar
  Tor Farbrot
  Business Development

  Tveka inte, reservera din plats idag